Proiect SMIS 24655

Axa prioritara: 4. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

Domeniu major de interventie: 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Titlu proiect: Achizitionare echipamente noi, program informatic si mobilier specific necesare prestarii serviciilor stomatologice in cadrul cabinetului stomatologic S.C. ELDENT STOMATOLOGY S.R.L.
write my cheap
Beneficiar:S.C. ELDENT STOMATOLOGY S.R.L.

Numar de referinta/cod SMIS: 24655

Perioada de raportare: 12.12.2011  12.06.2012

OI/Regiunea de Dezvoltare: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord ? Est, Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007  2013

Detalii raportare:

Data semnarii contractului 12.12.2011

Data de incepere a perioadei de implementare a contractului de finantare 13.12.2011

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finantare 12.08.2012

Detalii despre beneficiar

Beneficiar: S.C. ELDENT STOMATOLOGY S.R.L.

Locul de implementare al proiectului: Strada Garabet Ibraileanu, Nr 1, Et. 4, Municipiul Iasi, Judetul Iasi

Fax: 0232-217603

E-mail: mironelenacristina@yahoo.com

Manager Proiect: MIRON ELENA CRISTINA

Reprezentant legal: MIRON ELENA CRISTINA

 


 

Proiect SMIS 52519

Titlu proiect: Achizitia de echipamente noi de specialitate si echipament IT in cadrul SC. ELDENT STOMATOLOGY S.R.L. in vederea consolidarii pozitiei pe piata serviciilor de asistenta stomatologica

Programul Operational Regional 2007  2013

Axa Prioritara: 4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, Domeniul major de interventie 4.3: Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor, SMIS: 52519

Beneficiar: SC. ELDENT STOMATOLOGY S.R.L.

Locul de implementare a proiectului: Municipiul Iasi, Str. Garabet Ibraileanu, Nr. 1, imobilul Ambulatoriului de specialitate CF Iasi, cu denumirea C2, Et. 4, judetul Iasi

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

OI / Regiunea de Dezvoltare: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007 ? 2013

Durata de implementare a proiectului este de 10 luni: 1.07.2014  30.04.2015

Valoare totala proiect: 545.104,00 lei

Valoare totala eligibila: 545.104,00 lei

Valoare finantare nerambursabila: 545.104,00 lei

Contributia beneficiarului la valoarea eligibila: 0,00 lei

Valoarea neeligibila, inclusiv TVA aferent valorii totale a proiectului: 0,00 lei

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea dezvoltarii economice a sectorului privat al serviciilor stomatologice cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul celorlalte regiuni ale tarii si la nivelul Uniunii Europene.

 

Obiectiv specific: cresterea cifrei de afaceri cu cca 20 % in cadrul SC. ELDENT STOMATOLOGY S.R.L., ca urmare a prestarii a 8 tipuri de servicii stomatologice: protezare, implantologie, ortodontie, chirurgie, endodontie, cariologie, estetica dentara, igiena dentara in termen de 12 luni de la finalizarea proiectului.

 

Grupul tinta: Persoanele avute in vedere ca si potentiali pacienti de catre SC ELDENT STOMATOLOGY SRL sunt reprezentati in principal de catre populatia municiului Iasi si a localitatilor din zona sa metropolitana (400.000 locuitori) la care se adauga si studentii cu residenta provizorie in municipiul.

 

Clientii potentiali estimati pentru primul an de operare a investitiei vor fi circa 1000 pacienti unici, care vin in medie de 3,5 ori pana la solutionarea afectiunilor dentare pentru care se prezinta la cabinet, din municipiul Iasi, in special, si Regiunea Nord-Est si Sud Est, in general, segmentati dupa cum urmeaza:

800 persoane fizice

200 angajati provenind din cadrul celor 20 entitati economice (persoane juridice) cu care cabinetul stomatologic preconizeaza o colaborare

 

Principalele rezultatele propuse prin proiect sunt urmatoarele:

  • achizitionarea a 23 echipamente de specialitate;
  • achizitionarea a 1 echipament informatic;
  • crearea a 3 locuri de munca permanente cu norma intreaga.

 

Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare

Activitatea 1. Realizarea Managmentului de proiect

Activitatea 2: Achizitionare echipamente de specialitate si echipament IT

Activitatea 3. Selectarea si angajarea personalului care va ocupa locurile de munca permanente nou create in cadrul SC ELDENT STOMATOLOGY SRL

Activitatea 4. Publicitate si informare

Activitatea 5. Monitorizarea si evaluarea proiectului

 

Adresa de implementare al proiectului: Municipiul Iasi, Str. Garabet Ibraileanu, Nr. 1, imobilul Ambulatoriului de specialitate CF Iasi, cu denumirea C2, Et. 4, judetul Iasi

Programul Operational Regional 2007-2013

Programul Operational Regional 2007-2013 (Regio) este unul dintre Programele Operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana, fiind un instrument foarte important pentru implementarea Strategiei Nationale de Dezvoltare si a politicilor de dezvoltare regionala. Programul este accesibil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

Obiectivul strategic al Regio consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrata teritorial, a tuturor regiunilor Romaniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere, imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza, pentru a face din Regiunile Romaniei, in special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investitii.

Programul Operational Regional din Romania este finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana.

Bugetul total alocat prin Regio este de aproximativ 4,4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare (2007-2013). Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din fonduri nationale, cofinantare publica (14%) si cofinantare privata (2%).

Repartizarea fondurilor pe regiuni de dezvoltare s-a realizat astfel incat aceasta sa sustina indeplinirea obiectivului Programului Operational Regional privind sprijinirea unei dezvoltari echilibrate a tuturor regiunilor Romaniei. In acest scop, regiunile si zonele mai slab dezvoltate au primit fonduri mai mari, pentru a impiedica cresterea disparitatilor economice si sociale deja existente intre regiuni. Regiunii Nord-Est i-au fost alocate prin acest Program 724,09 milioane Euro reprezentand 16,32% din totalul fondurilor derulate prin Regio.

Dezvoltarea echilibrata a tuturor regiunilor tarii se va realiza printr-o abordare integrata, bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura locala, politici active de stimulare a activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale, pe 6 axe prioritare tematice si 14 domenii de interventie.

SUNA ACUM
Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene si a Guvernului Romaniei.